Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 2011-04-11
5 kwietnia w Centrum Nauki Kopernika Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

- Ustawy reformujące system szkolnictwa wyższego w Polsce to niezwykle istotne zmiany zmierzające
w dobrym kierunku. To także ambitne i ważne zadania na przyszłość - powiedział Prezydent.

W uroczystości brała udział prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz członkowie Parlamentu Studentów RP.

Zwracając się do studentów minister Kudrycka zwróciła uwagę na ich wkład w opracowywanie założeń reformy. - Znowelizowana ustawa poprawia jakość dydaktyki, a studentów czyni partnerami w uczelniach, które będą od tej chwili odpowiedzialne nie tylko za program studiów, ale również za losy swoich absolwentów - dodała profesor.

 Ustawa wejdzie w życie z początkiem nowego roku akademickiego, czyli 1 października 2011 roku.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


powrót