Politechnika Warszawska ogłasza zapytanie o cenę na wydruk 6 raportów opracowanych w ramach projektu Foresight 2011-04-08
Zamówienie dotyczy składu i łamania tekstów; korekty redakcyjnej (merytorycznej) i technicznej I i II; przygotowania do druku (skład, montaż kolumn itp.), wykonania cromalinów każdej kolumny; sześciu raportów opracowanych w ramach projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” oraz kontaktów roboczych z Zamawiającym i ze wskazaną drukarnią w zakresie wydruku w/w raportów.

Załączniki:


załączniki: 
powrót