Pierwsze spotkanie z wykonawcą badania Delphi 2011-04-07
W dniu 7 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie z wykonawcą badań Delphi.

W dniu 7 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie z wykonawcą badań Delphi. W spotkaniu uczestniczyli  reprezentanci firmy Homo Homini Prezez Marcin Duma i Anna  Karasińska oraz Mariusz Wielec - Kierownik Projektu , dr Jacek Kuciński - odpowiedzialny za metodologię Delphi, Liderzy i Moderatorzy Paneli Ekspertów -prof. Krzysztof Dołowy,  prof. Robert Rządca, dr Stanisław Łobejko, dr Rafał Stefański oraz Katarzyna Modrzejewska - Koordynator PW i  Anna Muniak - Koordynator PJWSTK. W trakcie prac uzgodniono sposób budowania tez oraz kształt kwestionariusza pytań i wstępne założenia dotyczące narzędzia informatycznego. Tezy wraz pytaniami dodatkowymi do badania Delphi zostaną
przedstawione przez panele eksperckie do 20 kwietnia, natomiast już 14 kwietnia zostanie przedstawiona baza danych respondentów.


powrót