Posiedzenie Komitetu Sterującego 2011-04-04
31 marca 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

31 marca 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
Początek spotkania dotyczył omówienia aktualnego statusu prac realizowanych w ramach projektu oraz najbliższych wydarzeń projektowych. – Kończą się właśnie prace realizowane
w działaniu 4. Wystartowaliśmy jednocześnie z badaniem OMNIBUS realizowanym przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Badanie realizowane będzie przez okres jednego roku, w 12 falach. – powiedział Mariusz Wielec, kierownik projektu.
Badanie skierowane jest do Interesariuszy Projektu – środowisk samorządowych, biznesowych, studenckich i młodzieży szkół średnich. Pytania przygotowane zostały przez liderów poszczególnych paneli tematycznych przy współpracy z lider merytoryczną projektu.
W kwietniu rozpocznie się także badanie Delphi. – Kończymy właśnie przetarg na realizację badania. W najbliższym czasie chcemy także sfinalizować prace związane z budową baz danych interesariuszy projektu, ekspertów. – powiedziała Anna Muniak, koordynator projektu, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.
Prezentację przybliżającą specyfikę i charakter badania Delphi poprowadził dr Jacek Kuciński. Na przykładzie zastosowania metody delfickiej w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 wyjaśnił główne zalety badania. – Zgromadzenie dużej liczby ekspertów, zwiększenie społecznej partycypacji w projekcie oraz udział szerokiej grupy respondentów z różnych środowisk to główne zalety badania Delphi. – powiedział Kuciński.
Ostatnim punktem spotkania była prezentacja wyników badania „Prognoza wpływu zmian demograficznych na liczbę studentów do 2030 roku”. – Z obserwacji trendów oraz tendencji ostatnich lat wynika, że niż demograficzny spowoduje spadek liczby studentów do 2024 roku o około 30% . Możemy również wnioskować, że uczelnie publiczne będą mniej wrażliwe na te zmiany. Niemal cały wpływ zmniejszenia się liczby studentów odczują uczelnie prywatne. – powiedział Paweł Strzelecki, przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej.      
Spotkanie Komitetu Sterującego prowadził Mariusz Wielec, kierownik projektu. Następne posiedzenie zaplanowano na 21 kwietnia br.


powrót