Uniwersytet Śląski po raz drugi bada losy zawodowe swoich studentów 2011-03-18
Tym razem absolwenci z rocznika 2008/2009 zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety. Zebrane informacje mają służyć m.in. do dostosowywania oferty uniwersytetu do potrzeb studentów i ich przyszłych pracodawców.

Absolwenci mogą wziąć udział w badaniu wypełniając ankietę dostępną ze strony internetowej: www.badania.bk.us.edu.pl. Udział w sondażu jest anonimowy. Kwestionariusz pozostanie w internecie do 31 marca.  

Z opublikowanego w ubiegłym roku raportu z pierwszej edycji badań wynika, że 79 proc. respondentów w kilkanaście miesięcy po zakończeniu studiów było gdzieś zatrudnionych, a 3 proc. prowadziło własną działalność gospodarczą.

Nie pracowało 21 proc. odpowiadających. Spośród nich 41 proc. sygnalizowało, że nie szuka pracy, bo kontynuuje naukę, 26 proc. wskazywało, że nie znajduje ofert odpowiadających ich wykształceniu, 15 proc. uważało, że nie spełnia kryteriów stawianych przez pracodawców, a 9 proc. nie znajdowało ofert spełniających ich oczekiwania.

Większość wszystkich badanych - 70 proc. - znalazła sobie pracę w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia poszukiwań. Najczęstszymi i najskuteczniejszymi wykorzystywanymi przez nich strategiami poszukiwania pracy okazały się poszukiwania przez znajomych (tzw. networking) oraz internet. 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl 

 

 powrót