Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych zaprasza zagranicznych studentów na studnia międzyuczelniane 2011-03-17
Uczelnie publiczne na Śląsku powołały konsorcjum mające na celu przyciągnięcie zagranicznych studentów. Chcą wykorzystać niewielkie odległości pomiędzy poszczególnymi szkołami wyższymi regionu i przygotować ofertę studiów międzyuczelnianych.

Śląskie konsorcjum chce zaś zaprosić zagranicznych studentów na Śląsk, a nie tylko do konkretnych uczelni. Tworzące je szkoły wyższe leżą w niewielkiej odległości od siebie i są nieźle skomunikowane. – Nasze konsorcjum ma nieco inne pomysły dla studentów spoza kraju. Chcemy im zaoferować kształcenie modularne, międzywydziałowe, a nawet międzyuczelniane. Te programy będą też dostępne dla polskich studentów, którzy zechcą się kształcić w obcych językach – informuje prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego. 

Uczestnicy Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych zamierzają też pomagać zagranicznym studentom w odbywaniu praktyk zawodowych u śląskich przedsiębiorców. Studenci-obcokrajowcy będą w przyszłości naturalnymi ambasadorami województwa śląskiego w swoich macierzystych krajach.

 

Źródło: www.forumakademickie.plpowrót