Reforma polskich uczelni 2011-03-18
„Tak” nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, mówią rektorzy wraz z częścią uczonych. Zmianom nowelizacyjnym sprzeciwiają się akademickie związki zawodowe i część naukowców z PAN. Środowiska studenckie również są podzielone.

 

Zmiany zakładają m. in. likwidację centralnej listy kierunków studiów i poszerzenie autonomii uczelni w kształtowaniu oferty dydaktycznej, ograniczenie wieloetatowości nauczycieli akademickich, uproszczenie procedury habilitacyjnej, opłaty za drugi kierunek studiów, wyłanianie najlepszych jednostek naukowych, jako tzw. Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących i lepsze ich finansowanie. 

W ustawach zmieniono także system finansowania uczelni: najwięcej pieniędzy mają dostawać najlepsi, a środki na badania w większym stopniu będą przyznawane jako granty zwycięzcom konkursów na najlepsze projekty.

Zwolennicy ustawy podkreślają m.in. następujące korzyści:

 

 • wzrost autonomii uczelni w sprawie programów kształcenia;
 • wzmocnienie roli rektora;
 • ograniczenie wieloetatowości;
 • wzrost wysokości stypendium dla 30 proc. najlepszych doktorantów danej uczelni;
 • lepsze dostosowanie systemu finansowania i pomocy socjalnej dla doktorantów;
 • przyspieszenie robienia habilitacji i inne jej ocenianie;
 • poprawa systemu pomocy materialnej dla studentów;
 • upodmiotowienie studenta w relacjach z uczelnią, poprzez wprowadzenie umów cywilno-prawnych.

 

Zdaniem przeciwników ustawa m.in.:

 

 • gwarantuje wzrostu nakładów na szkolnictwo wyższe;
 • burzy dotychczasowy porządek instytucjonalny, zamiast naprawiać istniejący; 
 • zawiera niekorzystne procedury przyznawania tytułu profesora w naukach humanistycznych;
 • narusza swobody akademickie, umożliwia np. zwolnienie pracowników mianowanych po jednokrotnej ocenie negatywnej;
 • walczy z wieloetatowością pracowników naukowych poprzez ograniczenie ich swobody. 

 

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 października 2011 roku. 

 

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl  


 


powrót