Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych - zapytanie ofertowe Badanie Delphi 2011-03-21
Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ogłasza zapytanie ofertowe na Badanie Delphi realizowane w ramach projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie bazy danych ekspertów, koncepcji badawczej, przeprowadzenie badania DEPLHI, opracowanie trzech raportów cząstkowych, jednego raportu końcowego oraz przygotowanie prezentacji wyników z przeprowadzonego badania.

Załączniki


załączniki: 
powrót