Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - przetarg nieograniczony 2011-03-15
dotyczący "Dostawy materiałów biurowych dla uczestników paneli ekspertów i topekspertów organizowanych w ramach Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030" w załączeniu Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, załącznik nr 2 do SIWZ oraz formularz cenowy nr 2 do SIWZ

dokumentację uzupełniamy o Pytanie i odpowiedź


załączniki: 
powrót