Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - przetarg nieograniczony 2011-03-15
przetarg dotyczy "Cyklicznej usługi cateringowej dla uczestników paneli ekspertów i topekspertów, organizowanych w ramach Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030" w załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ

 

dokumenty zostały uzupełnione o Pytania i odpowiedzi

 

 

 

 


załączniki: 
powrót