Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie badania ilościowego w postaci cyklicznego badania sondażowego omnibus. 2011-02-23
W związku z realizacją projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Priorytet I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ogłasza zamówienie na przeprowadzenie badania ilościowego w postaci cyklicznego badania sondażowego omnibus.

Dokumenty:


załączniki: 
powrót