Wybór wykonawcy usług „Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie” 2011-02-11
Ogłoszenie wyboru wykonawcy do realizacjęi zamówienia publicznego na wykonanie badania „Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie” na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”

Protokół:


załączniki: 
powrót