Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie badania „Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie” 2011-02-02
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza zamówienie na wykonanie badania„Ekspertyza nt. powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie”na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

Załączniki:


załączniki: 
powrót