Nabór do zespołów badawczych do wykonania badania „Prognoza demograficzna ludności Warszawy i Mazowsza 2030” 2011-01-31
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ogłasza nabór Zespołów badawczych do wykonania badania „Prognoza demograficzna ludności Warszawy i Mazowsza 2030” na potrzeby projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.

Dokumentacja


załączniki: 
powrót