Przygotowania do Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej 2011-01-24
Na stronach MNiSW znajdują się informacje związane z objęciem przez Polskę od 1 lipca br Prezydencji w UE. Kraje przejmujące tę funkcję przedstawiają swoje priorytety a dotyczą one również obszaru edukacji (a w tym szkolnictwa wyższego).

Obecnie przewodnicząca Belgia zaliczyła do swych priorytetów m.in. „modernizację szkolnictwa wyższego” i „stymulowanie edukacji dla zrównoważonego rozwoju”. W trakcie prezydencji Polski  głównymi obszarami działalności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będą m.in. modernizacja uniwersytetów i mobilność naukowców i studentów.

 

Informacje dostępne na http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/prezydencja-polski-w-radzie-ue/powrót