„Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza” 2011-01-16
Firma Ernst&Young opublikowała raport „Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Bibliometryczna analiza porównawcza” autorstwa dr Joanny Wolszczak – Derlacz i dr Aleksandry Parteki (adiunktów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej).

Dokument  powstał  w ramach realizowanego przez Ernst&Young programu Sprawne Państwo.  Jeden z rozdziałów analizy dotyczy współpracy uczelni z gospodarką, na przykładach wybranych polskich politechnik. 

Raport  dostępny jest  na stronie   http://www.ey.com/PL/pl/Industries/Government---Public-Sector/Raport-Konkurencyjnosc-badawczapowrót