Reakcje uczelni na dynamiczne zmiany na rynku pracy 2011-01-27
Próby dostosowywania procesów kształcenia do potrzeb rynku pracy znajdują potwierdzenie w konkretnych działaniach podejmowanych przez uczelnie wyższe.

Próby dostosowywania procesów kształcenia do potrzeb rynku pracy znajdują potwierdzenie w konkretnych działaniach podejmowanych przez uczelnie wyższe.

 

 Na stronach  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pojawiły się informacje o uruchamianym właśnie projekcie  „Kadry dla Gospodarki”.  Realizacja tego projektu jest istotnym elementem strategii uczelni. Projekt  „Kadry dla Gospodarki” kierowany jest  do studentów  i „ma na celu zwiększenie   atrakcyjności  absolwentów UEP  na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy”.

 

Najważniejszymi  działaniami przewidzianymi w projekcie są: uruchomienie nowego, wynikającego z potrzeb rynku pracy, kierunku studiów „Gospodarka turystyczna”; wykłady otwarte (prowadzone przez przedstawicieli firm zrzeszonych w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego); warsztaty; staże, program wspierania karier. Ponadto prowadzone będą badania  (nt. dostosowania umiejętności studentów do potrzeb pracodawców oraz losów zawodowych absolwentów uczelni)  i zajęcia uzupełniające z matematyki i fizyki (dla studentów pierwszego roku UEP).

Informacje dostępne na stronie http://kdg.ue.poznan.pl/


powrót