Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie- przetarg nieograniczony. 2011-01-17
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że 17.01.2011 r. zostało wszczęte, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest: Dostawa materiałów dla uczestników paneli ekspertów organizowanych w ramach Projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030” Szczegółowe informacje: www.dzp.uksw.edu.pl Otwarcie ofert 25.01.2011 r.


załączniki: 
powrót