Pierwszy panel top-ekspertów 2010-12-16
10 grudnia 2010 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030” odbyło się pierwsze spotkanie panelu top-ekspertów. Uczestnicy spotkania zajęli się analizą wyników paneli tematycznych.

Prace top-ekspertów obejmowały m.in. identyfikację kluczowych czynników rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie do roku 2030, na podstawie wyników pracy paneli tematycznych („Strategiczne kierunki kształcenia”, „Model absolwenta”, „Model uczelni”, „Budowa powiązań z otoczeniem gospodarczym”). 

 

Zasadniczym celem spotkania było zintegrowanie wyników prac paneli tematycznych i przeniesienie ich na ogólniejszy poziom całego systemu edukacji wyższej w regionie. 

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o kierunkach kształcenia, które będą miały znaczenie dla Gospodarki Opartej na Wiedzy w perspektywie 2030 roku, a także o najważniejszych charakterystykach uczelni i systemu, określających „idealny” dla wspierania GOW model. Omawiano także czynniki mające kluczowe znaczenie dla rozwoju uczelni wyższych w Warszawie i na Mazowszu do 2030 roku. 

 

W panelu uczestniczyli eksperci: prof. Romuald Kotowski, Polsko – Japońska Wyższa szkoła Technik Komputerowych, prof. Krzysztof Kurzydłowski, Politechnika Warszawska, prof. Włodzimierz Okrasa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Tomasz Perkowski, Wice Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, prof. Sławomir Podlaski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa, prof. Urszula Sztanderska, Uniwersytet Warszawski. 

Spotkanie poprowadziła prof. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna Projektu. Sekretarzem panelu była dr Barbara Minkiewicz, Szkoła Główna Handlowa. 

Wyniki prac panelu top-ekspertów zostaną przedstawione w raporcie podsumowującym spotkanie. 

 

Top-eksperci to osoby bezpośrednio odpowiedzialne za przygotowanie merytorycznych opracowań będących rezultatami projektu i ich jakość naukową. W ramach działań projektu „Akademickie Mazowsze 2030” kierują i integrują prace paneli eksperckich. Pracom top-ekspertów przewodniczy prof. Janina Jóźwiak, Lider Merytoryczna Projektu. powrót