Niż demograficzny dotknie także studentów 2010-12-09
Z powodu niżu demograficznego uczelnie wyższe zostaną zmuszone do likwidowania kolejnych kierunków, a następnie może to doprowadzić do zamykania placówek akademickich. W roku 2010 pierwszy raz od lat liczba nowych studentów była niższa niż w poprzednich latach (2010r. – 568 tys., 2009r. – 568 tys.)

Przewidując problemy w szkolnictwie wyższym wynikające z niżu demograficznego, Parlament Studentów RP domaga się od rządu uwzględnienia tych kwestii w planowanej na 2011 rok reformie szkolnictwa. Studenci chcą, aby w przypadku zamknięcia danego kierunku, uczelnia zapewniała im możliwość jego kontynuacji. Obecnie student po likwidacji swojego kierunku nie może liczyć na pomoc ze strony uczelni. 

Parlament Studentów RP uważa, że po wprowadzeniu takiego zastrzeżenia uczelnia będzie musiała z góry założyć, że będzie w stanie zapewnić studentom warunku do nauki.

 

Źródło: www.students.pl powrót