Więcej pracy dla inżynierów 2010-12-09
Według Miesięcznego Raportu Płacowego opracowanego przez Dział Analiz Banku Danych o Inżynierach średnie płace od września zeszłego roku wzrosły aż o 8,4%, co świadczy o znacznej poprawie sytuacji inżynierów na rynku pracy. Od września średnie wynagrodzenie brutto wzrosło o 1,4% i wyniosło na koniec października 5 205 zł.

Mediana (wartość środkowa) wynagrodzeń wzrosła o 13,7%. W październiku ubiegłego roku kształtowała się ona na poziomie 4 000 zł, natomiast w październiku tego roku wyniosła 4 548 zł. Co dziesiąty inżynier otrzymał wynagrodzenie powyżej 8 611 zł. Co czwarty zarobił poniżej 3 274 zł.

Powodem tej sytuacji jest m.in. tempo wzrostu produkcji w sektorze przemysłowym, które w październiku było najwyższe od 6 lat. Dane HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego pokazują, że na tak dobre wyniki wpłynął wyraźny wzrost liczby nowych zamówień w październiku, a tym samym wzrost zatrudnienia w sektorze przemysłowym. 

Największy wzrost mediany w październiku 2010r. odnotowano w poligrafii. Na kolejnych miejscach znalazły się: przemysł odzieżowy i włókienniczy oraz przemysł stoczniowy. Do najbardziej opłacalnej branży w sektorze przemysłowym w ostatnim miesiącu należała ceramika i szkło.

Średnie wynagrodzenie kobiet na stanowiskach inżynierskich wyniosło w październiku 4 404 zł, zaś mężczyzn 5 300 zł. Co druga kobieta odnotowała wynagrodzenie powyżej 3 939 zł, zaś co drugi mężczyzna powyżej 4 561 zł. 

Wyniki analizy przedstawiane są także w zależności od ukończonej uczelni. Niestety ciągle najlepiej wypadają uczelnie zagraniczne, a w październiku wynagrodzenie co drugiego inżyniera mającego taki dyplom wynosiło powyżej 8 370 zł. Wśród polskich uczelni na pierwszym miejscu znalazła się Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. 50% inżynierów kończących tę uczelnię i z kilkuletnim stażem otrzymało w październiku tego roku na wynagrodzenie powyżej 8 517 zł. Na drugim miejscu uplasowała się Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Pierwsze miejsce wśród politechnik zajęła Politechnika Radomska.

 

Więcej informacji dotyczących wynagrodzeń inżynierów można znaleźć w pełnym opracowaniu raportu miesięcznego „Wynagrodzenia Inżynierów – Październik 2010” oraz w „Branżowych Raportach Płacowych – III kwartał 2010” dostępnych w Banku Danych o Inżynierach (www.bdi.com.pl). 

 

Źródło: www.studentnews.plpowrót