Polscy uczniowie coraz lepsi w czytaniu i naukach przyrodniczych 2010-12-08
7 grudnia b.r. ogłoszone zostały wyniki badań z 2009 roku w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA), według którego polscy uczniowie są coraz lepsi w czytaniu i naukach przyrodniczych. Dodatkowo wyniki pokazały, że odsetek osób mających z tym problem jest jednym z najniższych w Europie.

Celem badania jest sprawdzenie umiejętności uczniów będących pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole (15 lat) w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych. Program prowadzony jest w trzyletnich cyklach. Polska bierze w nim udział od 2000 roku. Inicjatorem badania jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Od 2000 roku w Polsce spadła liczba uczniów osiągających najsłabsze wyniki w czytaniu oraz w naukach przyrodniczych. Ciągle jednak wyzwanie stanowi zmniejszenie odsetk najsłabszych wyników w matematyce.

Wśród krajów Unii Europejskiej Polska zajmuje obecnie 5 miejsce w czytaniu, 7 w naukach przyrodniczych i 11 w matematycznych. Te nadspodziewanie dobre wyniki zostały zauważone przez organizatorów Programu, dzięki czemu Warszawa została wybrana na miejsce uroczystego międzynarodowego ogłoszenia wyników PISA, dotyczących postępu edukacji na świecie w latach 2000 – 2009. Spotkanie odbędzie się przy współudziale polskiego rządu 10 lutego 2011 r. 

 

Źródło: www.perspektywy.plpowrót