Program "Nowoczesna Uczelnia" - informatyzacja uczelni wyższych 2010-12-08
Celem programu „Nowoczesna Uczelnia” jest propagowanie idei informatyzacji wyższych uczelni publicznych i niepublicznych. W promocję Programu włączyli się Microsoft, CSF Polska i dziennik Rzeczpospolita.pl.

W ramach akcji przyznawane są certyfikaty, które otrzymują uczelnie już korzystające z kompleksowych rozwiązań klasy ERP (Enterprise Resource Planning) do zarządzania swoimi zasobami (Złoty Certyfikat Nowoczesna Uczelnia) lub je wdrażające (Srebrny Certyfikat), a także te, które taką inicjatywę mają w planach (Brązowy Certyfikat). Uczelnie po wypełnieniu kolejnych warunków będą mogły ubiegać się o wyższe certyfikaty.

Organizatorzy Programu współpracują z wyróżnionymi szkołami wyższymi, by mogły one stale podnosić poziom obsługi studenta i swoją rentowność. W rezultacie polskie placówki będą spełniały najwyższe standardy europejskie.

Systemy ERP pozwalają na planowanie zasobów przedsiębiorstwa poprzez system aplikacji informatycznych, które integrują procesy organizacyjne na wszystkich szczeblach. Aplikacje te synchronizują pracę wielu grup i można je dopasować do specyfiki wielu organizacji, także instytucji naukowych, badawczych i placówek akademickich. 

 

Źródło: www.studentnews.plpowrót