IX posiedzenie Komitetu Sterującego 2010-12-02
23 listopada 2010 w auli głównej Politechniki Warszawskiej odbyło się IX posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.

Podczas spotkania omówiono m.in. stan realizacji prac w ramach Działania 3, w tym prace paneli ekspertów, propozycje dodatkowych badań oraz ideę i zakres prac Grupy Wsparcia.
– Chcemy zaangażować w proces badawczy studentów i młodych pracowników naukowych. Będzie to grupa funkcjonująca bezpośrednio przy Komitecie Sterującym, a jej prace badawcze, analityczne i doradcze będą stanowić uzupełnienie jego działań. – powiedział Mariusz Wielec, kierownik projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Wśród omawianych propozycji dodatkowych badań znalazły się: „Prognoza demograficzna młodzieży akademickiej Warszawy i Mazowsza”, „Ekspertyza na temat powiązań między szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, średnim i wyższym w regionie”, „Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy”, „Współpraca i komunikacja pracodawców i środowiska akademickiego na Mazowszu”, „Ekspertyza na temat innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu”, „Analiza SWOT uwarunkowań społecznych i gospodarczych niezbędnych do skutecznego wdrażania projektu”. Decyzja w prawie realizacji wymienionych wyżej badań zapadnie podczas następnego posiedzenia Komitetu Sterującego.    Spotkanie poprowadzili: Mariusz Wielec, kierownik projektu, Kanclerz Politechniki Warszawskiej oraz Piotr Kubica, przewodniczący Komitetu Sterującego, Politechnika Warszawska.  W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu Sterującego: Marek Kamiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Witold Kosiński, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, dr Jacek Kuciński, przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Miedź Polska, prof. Jan Łabętowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, dr Ewa Bieńkowska – Mochtak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Michał Olszewski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urząd Miasta st. Warszawy, Anna Muniak, koordynator projektu Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Lidia Tomaszewska, koordynator projektu, Szkoła Główna Handlowa, Lubomiła Aksamit, koordynator projektu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katarzyna Modrzejewska, koordynator projektu Politechnika Warszawska, Daria Kubiak, koordynator projektu, Akademia Leona Koźmińskiego.   

Wstępny termin następnego posiedzenia Komitetu Sterującego ustalono na 14 grudnia 2010 roku.  Spotkanie odbędzie się w auli głównej Politechniki Warszawskiej.


powrót