Drugie spotkanie ekspertów Panelu nr 2 – Model absolwenta 2010-12-01
18 listopada 2010 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030” odbyło się drugie spotkanie ekspertów Panelu nr 2 zajmującego się określeniem pożądanego modelu absolwenta dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) w perspektywie 2030 roku.

Głównym tematem panelu było omówienie wypracowanych modeli absolwentów uczelni wyższych – „Twórców wiedzy przydatnej dla Gospodarki Opartej na Wiedzy” oraz „Twórców Gospodarki Opartej na Wiedzy”. Uczestnicy dyskutowali także o roli i udziale szkół wyższych w kształceniu wybitnie uzdolnionych osób.

- W ramach dzisiejszego spotkania omówimy cechy i umiejętności absolwentów szkół wyższych, które będą miały zasadnicze znaczenie dla rynku pracy w 2030 roku. Określimy,
w jakim stopniu wypracowane wcześniej modele absolwentów uczelni wyższych będą wartością dodaną dla modelu Gospodarki Opartej na Wiedzy. –
powiedział dr Rafał Stefański, moderator spotkania.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci: prof. Krzysztof Dołowy, lider panelu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, dr Rafał Stefański, moderator panelu, Iwona Nowicka, sekretarz panelu, Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Krzysztof Grysa, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, prof. Jan Terelak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Barbara Minkiewicz, Szkoła Główna Handlowa.    

Pracy ekspertów panelu przysłuchiwali się: Mariusz Wielec, kierownik projektu oraz koordynatorzy projektu „Akademickie Mazowsze 2030” reprezentujący poszczególne szkoły zaangażowane w projekt.

 

 

Panele ekspertów organizowane są w ramach Działania III projektu „Akademickie
Mazowsze 2030”. Ich celem jest identyfikacja za pomocą analizy SWOT i PEST najważniejszych czynników gospodarczych, społecznych, itp. definiujących ramy funkcjonowania szkolnictwa wyższego Warszawy
i Mazowsza oraz identyfikacja kluczowych czynników rozwoju tegoż szkolnictwa. Efekty prac paneli eksperckich pozwolą na dalszą budowę zintegrowanych scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy
i Mazowsza.


powrót