Drugie spotkanie ekspertów Panelu nr 3 – Model uczelni 2010-12-01
17 listopada 2010 roku Akademia Leona Koźmińskiego po raz drugi gościła ekspertów Panelu nr 3 realizującego prace badawcze w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Głównym zadaniem tej grupy jest określenie pożądanego modelu uczelni wyższych Warszawy i Mazowsza dla Gospodarki Opartej na Wiedzy w perspektywie 2030 roku.

Uczestnicy panelu dyskutowali o parametrach określających warunki rozwoju szkół wyższych. – Nie dojdziemy do modelu Gospodarki Opartej na Wiedzy bez zmian w organizacji i zarządzaniu szkolnictwem wyższym. Rolą środowiska akademickiego jest wypracowanie takich modeli funkcjonowania uczelni wyższych, które będą odpowiadać na zapotrzebowania gospodarcze, społeczne i technologicznie przyszłości. – powiedział prof. Robert Rządca, lider panelu, ekspert Akademii Leona Koźmińskiego.    

Praca ekspertów panelu obejmowała analizę aktualnych i potencjalnych czynników sprzyjających lub utrudniających rozwój szkolnictwa wyższego. Uczestnicy określili także warunki polityczne, społeczne i ekonomiczne, które do 2030 roku mogą mieć zasadniczy wpływ na funkcjonowanie uczelni wyższych Warszawy i Mazowsza.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci: prof. Robert Rządca, lider panelu, Akademia Leona Koźmińskiego, Jan Urmański, moderator panelu, dr Tadeusz Filipiak, sekretarz panelu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, prof. Krzysztof Marasek, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, dr Piotr Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa, prof. Andrzej Radecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, prof. Andrzej Wierzbicki, Instytut Łączności, dr Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Dorota Dobija, Akademia Leona Koźmińskiego, dr hab. Witold Bielecki, Akademia Leona Koźmińskiego, Maciej Grelowski, Buissnes Centre Club.

Pracom panelu przysłuchiwali się: Mariusz Wielec, kierownik projektu oraz koordynatorzy projektu „Akademickie Mazowsze 2030” reprezentujący poszczególne szkoły zaangażowane w projekt.

 

 

Panele ekspertów organizowane są w ramach Działania III projektu „Akademickie
Mazowsze 2030”. Ich celem jest identyfikacja za pomocą analizy SWOT i PEST najważniejszych czynników gospodarczych, społecznych, itp. definiujących ramy funkcjonowania szkolnictwa wyższego Warszawy
i Mazowsza oraz identyfikacja kluczowych czynników rozwoju tegoż szkolnictwa. Efekty prac paneli eksperckich pozwolą na dalszą budowę zintegrowanych scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy
i Mazowsza.


powrót