Drugie spotkanie ekspertów Panelu nr 1 – Strategiczne kierunki kształcenia 2010-12-01
16 listopada 2010 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030” odbyło się drugie spotkanie ekspertów Panelu nr 1 zajmującego się strategicznymi kierunkami kształcenia.

Głównym tematem spotkania było omówienie modeli rozwoju Warszawy i Mazowsza
w perspektywie 2030 roku. – Celem dzisiejszego spotkania jest m.in. określenie parametrów rozwoju regionu oraz możliwych wariantów strategii kształcenia na tle bardziej lub mniej sprzyjającego otoczenia przyszłości. – powiedział Tomasz Kulisiewicz, lider panelu, ekspert Polsko – Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Przestawione modele poddane zostały analizie PEST uwzględniającej czynniki polityczne, społeczne, ekonomiczne i technologiczne, które mogą mieć kluczowy wpływ na funkcjonowanie szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza w perspektywie 2030 roku. 

W spotkaniu uczestniczyli eksperci: Tomasz Kulisiewicz, lider panelu, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, dr hab. Stanisław Łobejko, moderator panelu, Szkoła Główna Handlowa, Dominika Brodowicz, sekretarz panelu, Szkoła Główna Handlowa, dr Jacek Kuciński, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, dr Ryszard Gubrynowicz, Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, dr Sławomir Pycińki, Agencja Rozwoju Mazowsza, Tomasz Sławiński, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, dr Mirosław Woźniakowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Jacek Kotrasiński, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Pracom panelu przysłuchiwali się: Mariusz Wielec, kierownik projektu oraz koordynatorzy projektu „Akademickie Mazowsze 2030” reprezentujący poszczególne szkoły zaangażowane w projekt.

 

 

Panele ekspertów organizowane są w ramach Działania III projektu „Akademickie
Mazowsze 2030”. Ich celem jest identyfikacja za pomocą analizy SWOT i PEST najważniejszych czynników gospodarczych, społecznych, itp. definiujących ramy funkcjonowania szkolnictwa wyższego Warszawy
i Mazowsza oraz identyfikacja kluczowych czynników rozwoju tegoż szkolnictwa. Efekty prac paneli eksperckich pozwolą na dalszą budowę zintegrowanych scenariuszy określających przyszłość szkół wyższych Warszawy
i Mazowsza.


powrót