Nowe rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010-11-16
Z dniem 11 listopada b.r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Rozporządzenie jest dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/11/89/11895/20101013_rozporzadzenie_inwestycje_duza_infrastruktura.pdf

20 października b.r. obowiązywać będzie także rozporządzenie dotyczące kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Rozporządzenie można przeczytać na: http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/11/89/11896/20101013_rozporzadzenie_inwestycje_budowlane.pdf

Źródło: www.nauka.gov.pl


powrót