Dalsze prace nad reformą szkolnictwa wyższego 2010-11-17
W Sejmie RP odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu o zmianie ustaw dotyczących prawa o szkolnictwie wyższym, stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego podjęła sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Udział w wysłuchaniu publicznym wziąć miały 103 osoby, w tym m.in. reprezentanci Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Rady Młodych Naukowców, Parlamentu Studentów RP, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Każda z tych osób będzie mogła jednorazowo wypowiedzieć się podczas wysłuchania.

Wystąpieniom przysłuchiwali się podsekretarze stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Witold Jurek oraz prof. Zbigniew Marciniak.

Źródło: www.studentnews.pl


powrót