Rynek pracy w perspektywie najbliższych 10 lat 2010-11-22
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport pt: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, w którym zaprezentowana została analiza przyszłości polskich kadr w odniesieniu do nowych zawodów oraz kompetencji pracowników i kadry zarządzającej.

 

Raport zawierał trzy prawdopodobne scenariusze rozwoju Polski, mające wpływ na kształt rynku pracy oraz analizę rozwoju czterech branż: technologii informacyjno-komunikacyjnych, przemysłu chemicznego, maszynowego oraz energetycznego.

 

Obecnie częściej zmierzamy do takiego modelu pracy, w którym nie obowiązują stałe miejsce i godziny wykonywania obowiązujących zadań. Coraz większe znaczenie odgrywa system pracy typowy dla zadań realizowanych w formie projektów oraz umiejętność pracy zespołowej.  Eksperci przewidują, że za kilkanaście lat dla pracodawców najważniejsze będą następujące umiejętności: umiejętność przekwalifikowywania się, mobilność przestrzenna, umiejętność zarządzania wiedzą, znajomość technologii informatycznych, kreatywność i przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole oraz znajomość języków obcych i umiejętność pracy w otoczeniu międzynarodowym.

 

Prognozuje się także, że stworzonych zostanie wiele nowych zawodów, a te obecnie traktowane jako niszowe będą powszechnie wykonywane. Rynek pracy związany z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT) i koniecznością uporządkowania coraz szerszego strumienia informacyjnego będzie się dynamicznie rozwijał. Zwiększy się również popyt na trenerów i szkoleniowców z różnych dziedzin. Skutkiem rozwoju ICT będzie wzrost zapotrzebowania na teleedukatorów, specjalistów edukacji wspomaganej komputerowo, brokerów edukacyjnych, ekspertów ds. technologii dydaktycznych oraz coacha.

 

Źródło: www.praca.wp.pl

 


powrót