Zapytanie ofertowe - dostarczenie materiałów promocyjnych 2010-10-22
informacja dot. wyboru wykonawcy

W wyniku ogłoszonego w dniu 18.10.2010 r. zapytania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy usługi dostarczenia materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji posiedzeń paneli ekspertów ramach projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030", Akademia Leona Koźmińskiego dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożyła ją firma Foldruk Folion.


powrót