Zapytanie ofertowe - dostarczenie wyżywienia dla uczestników paneli 2010-10-22
informacja dot. wyboru wykonawcy

W wyniku ogłoszonego w dniu 12.10.2010 r. zapytania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy usługi dostarczenia wyżywienia dla osób uczestniczących w panelach ekspertów na terenie Akademii Leona Koźmińskiego, realizowanych w związku z wdrażaniem projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030", Akademia Leona Koźmińskiego dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożyła ją Restauracja Szwenkier.


powrót