Wybór wykonawców usług - ARCHIWUM PRZETARGÓW 2010-10-22
przedstawiamy informację o wyborze wykonawców usług związanych z realizacją projektu "Akademickie Mazowsze 2030" dotyczących: dostarczenia wyżywienia dla uczestników paneli eksperckich oraz dostarczenia materiałów promocyjnych

W wyniku ogłoszonego w dniu 12.10.2010 r. zapytania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy usługi dostarczenia wyżywienia dla osób uczestniczących w panelach ekspertów na terenie Akademii Leona Koźmińskiego, realizowanych w związku z wdrażaniem projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030", Akademia Leona Koźmińskiego dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.   Złożyła ją Restauracja Szwenkier.

 

W wyniku ogłoszonego w dniu 18.10.2010 r. zapytania ofertowego dotyczącego wyłonienia Wykonawcy usługi dostarczenia materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji posiedzeń paneli ekspertów ramach projektu Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze 2030", Akademia Leona Koźmińskiego dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożyła ją firma Foldruk Folion.powrót