Panel organizacyjny 2010-10-01
W dniach 28/29 września odbył się panel organizacyjny ekspertów projektu Foresight „Akademickie Mazowsze 2030”

W dniach 28/29 września odbył się panel organizacyjny ekspertów projektu Foresight "Akademickie Mazowsze 2030". W panelu udział wzięli: liderzy, moderatorzy i sekretarze paneli eksperckich, Lider Merytoryczna, członkowie Komitetu Sterującego oraz Zespół Projektowy. W trakcie paneli wypracowano zasady prac paneli eksperckich oraz omówiono najważniejsze uwarunkowania zewnętrzne związane z planowanymi zmianami w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego. Istotne miejsce zajęły też kwestie powiązań projektu ze strategią województwa Mazowieckiego. Rezultatem spotkania będzie raport z prac panelu organizacyjnego w postaci PRZEWODNIKA EKSPERTA, który będzie częścią „Przewodnika Projektu Akademickie Mazowsze 2030”.


załączniki: 
powrót