Kategorie główne
 
Dostępne kierunki studiów w ramach podgrup
 
Imię Nazwisko
(a-z)
Specjalizacja Miejsce zatrudnienia Profil naukowy
Andrzej Błaszczyk -mechanika i budowa maszyn ... Kierownik Zakładu Maszyn Wodnych i Mechaniki Płynó więcej...
Jan Bobrowicz -materiały budowlane, -chemia Zespół Laboratoriów Badawczych ITB Kierownik ds. Technicznych Zespołu Laboratoriów Ba więcej...
Roman Bobryk nauki humanistyczne-literaturoznawstwo Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 1997-2001 asystent w Prac. Kultury IS PAN. od 2001 więcej...
Ewa Bogdanowicz -hydrologia, -metody statystyczne, -matematyka Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 1988-2009 kierownik zakładu badawczego w Instytuci więcej...
Leszek Borowiec rachunkowość ,efektywność sektora publicznego Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Finan więcej...
Katarzyna Bortnowska -nauki humanistyczne, filologia, -literaturoznawstwo, -literatura białoruska Uniwersytet Warszawski -adiunkt w Katedrze Białorutenistyki UW, -zastępc więcej...
Olga Bożek -architektura i urbanistyka ... asystent architekta więcej...
Elżbieta Broda politologia , historia Edukacyjna Fundacja Czarneckich EFC organizuję konferencje,spotkania naukowe,szkolenia więcej...
Dominika Brodowicz •Wykorzystanie metod i technik Futures Studies, takich jak scenariusze i Causal Layered Analysis do prognozowania rozwoju i zmian na rynku nieruchomości w perspektywie kolejnych dwudziestu lat •Zrównoważony rozwój miast w Europie, Ameryce Północnej i Azji •Społeczna i ekonomiczna odpowiedzialność oraz wpływ na środowisko naturalne korporacji działających na rynku nieruchomości (Corporate Social Responsibility/ Corporate Responsible Behaviour) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Mgr Dominika P. Brodowicz Doktorantka w Katedrze więcej...
Piotr Broniatowski zarządzanie i marketing w sporcie Gimnazjum nr 46 w Warszawie nie dotyczy więcej...
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >>