Kategorie główne
 
Dostępne kierunki studiów w ramach podgrup
 
Imię Nazwisko
(a-z)
Specjalizacja Miejsce zatrudnienia Profil naukowy
Stanisław Frycie filologia polska -historyk literatury , pedagog ... Uczestnik licznych konferencji naukowych krajowych więcej...
Maciej Ganczar -filologia germańska, -literaturoznawstwo Niemieckojęzyczne, -translatoryka Uczelnia Vistula Nauczyciel akademicki (Uczelnia Vistula, NKJO w Si więcej...
Agnieszka Gapys -socjologia, -public relations, -filologia polska Ministerstwo Gospodarki Zastępca Dyrektora Sekretariatu Ministra w Minist więcej...
Maciej Zbigniew Garstka biologia,biochemia,fotosynteza Uniwersytet Warszawski Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Biologii Un więcej...
Marek Gieleciński -prawo, -pedagogika, -historia. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Naczelnik Wydziału- Urząd ds. Kombatantów i Osób R więcej...
Tomasz Giesko -mechatronika, -systemy optycznej inspekcji ... Adiunkt, kierownik Zakładu Mechatroniki w Instytuc więcej...
Ryszard Giszczak ekonomia rolnictwa , prawo i administracja Gmina Raciąż ... więcej...
Barbara Giza -filmoznawstwo, -medioznawstwo SWPS w Warszawie Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecz więcej...
Czesław Giziński ... ... ... więcej...
Dorota Głażewska fundusze europejskie ... Główny Specjalista w Wydziale Funduszy Europejsich więcej...
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14> >>