Ranking konkurencyjności gospodarek 2010-2011  2010-11-24
Z 46. na 39. miejsce awansowała Polska w rankingu konkurencyjności gospodarki prowadzonym przez World Economic Forum. W rankingu 2010-2011 Polska wyprzedziła m.in. Włochy, Hiszpanię, Portugalię i Słowenię.
więcej
Rynek pracy w perspektywie najbliższych 10 lat  2010-11-22
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport pt: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, w którym zaprezentowana została analiza przyszłości polskich kadr w odniesieniu do nowych zawodów oraz kompetencji pracowników i kadry zarządzającej.
więcej
Dalsze prace nad reformą szkolnictwa wyższego  2010-11-17
W Sejmie RP odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu o zmianie ustaw dotyczących prawa o szkolnictwie wyższym, stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego podjęła sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.
więcej
Nowe rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  2010-11-16
Z dniem 11 listopada b.r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
więcej
Studenci nagrodzili Prezydenta RP  2010-11-15
Prezydent RP Bronisław Komorowski otrzymał nagrodę ProStudent w kategorii „PROstudencki autorytet w życiu”, którą przyznał mu Parlament Studentów RP za kluczowy wkład w działania mające na celu przywrócenie zniżek studenckich na przejazdy koleją. Zniżki na poziomie 51% mają obowiązywać od nowego roku kalendarzowego
więcej
<< < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38> >>
Fundusze Europejskie -
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Fundusze europejskie
mrr.gov.pl
opi.org.pl
poig.gov.pl