Formularz przystąpienia do Grupy Wsparcia  2010-12-13
Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do Grupy Wsparcia prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie drogą mailową do Koordynatora Projektu na adres: kmodrzejewska@ca.pw.edu.pl.
więcej
Seminarium dla Grupy Wsparcia   2010-12-09
w dniu 9 grudnia br. o godzinie 14-tej odbędzie się spotkanie na Politechnice Warszawskiej (sala 123 w Gmachu Głównym).
Więcej pracy dla inżynierów  2010-12-09
Według Miesięcznego Raportu Płacowego opracowanego przez Dział Analiz Banku Danych o Inżynierach średnie płace od września zeszłego roku wzrosły aż o 8,4%, co świadczy o znacznej poprawie sytuacji inżynierów na rynku pracy. Od września średnie wynagrodzenie brutto wzrosło o 1,4% i wyniosło na koniec października 5 205 zł.
więcej
Niż demograficzny dotknie także studentów  2010-12-09
Z powodu niżu demograficznego uczelnie wyższe zostaną zmuszone do likwidowania kolejnych kierunków, a następnie może to doprowadzić do zamykania placówek akademickich. W roku 2010 pierwszy raz od lat liczba nowych studentów była niższa niż w poprzednich latach (2010r. – 568 tys., 2009r. – 568 tys.)
więcej
Program "Nowoczesna Uczelnia" - informatyzacja uczelni wyższych  2010-12-08
Celem programu „Nowoczesna Uczelnia” jest propagowanie idei informatyzacji wyższych uczelni publicznych i niepublicznych. W promocję Programu włączyli się Microsoft, CSF Polska i dziennik Rzeczpospolita.pl.
więcej
<< < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35> >>
Fundusze Europejskie -
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Fundusze europejskie
mrr.gov.pl
opi.org.pl
poig.gov.pl