Badanie „Diagnoza współpracy między szkolnictwem wyższym i sferą gospodarczą, w tym ekspertyza na temat innowacyjnych przedsiębiorstw na Mazowszu”  2011-11-27
W ramach projektu Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” realizowane jest badanie mające m.in. na celu określenie potrzeb w zakresie wzajemnej współpracy miedzy uczelniami wyższymi a pracodawcami (przedstawicielami biznesu i administracji).
więcej
„Gospodarka Oparta na Wiedzy nie powstanie w Polsce, jeżeli nie zwiększymy finansowania nauki i nie odważymy się na reformy w szkolnictwie wyższym”  2011-11-27
Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. Krzysztofem Dołowym, ekspertem projektu „Akademickie Mazowsze 2030”, liderem panelu eksperckiego „Model absolwenta”. Wywiad prezentuje wyniki prac panelu. Zamieszczony jest w zakładce –Wywiady-.
Badanie ewaluacyjne „Ocena potencjalnego oddziaływania rezultatów projektu foresight „Akademickie Mazowsze 2030”   2011-11-14
Choć ostateczne wyniki projektu poznamy w lutym 2012 roku, już teraz prowadzimy badanie dotyczące możliwości wdrażania jego rezultatów.
więcej
Pierwsze prace Top Ekspertów nad budową scenariuszy   2011-11-14
22 października br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się spotkanie Top Ekspertów projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. Rozpoczęli oni prace nad budową zintegrowanych scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza.
więcej
Spotkanie Komitetu Sterującego   2011-11-14
3 listopada 2011 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17> >>
Fundusze Europejskie -
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Fundusze europejskie
mrr.gov.pl
opi.org.pl
poig.gov.pl