Zakończenie projektu „Akademickie Mazowsze 2030”  2012-07-23
30 czerwca 2012 r. zakończone zostały prace związane z realizacją projektu Foresight regionalnych dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”.
więcej
Prezentacja scenariuszy - „System utraconych szans (Światła odbitego)” to scenariusz ostrzeżenie przed błędnymi decyzjami lub zaniechaniem potrzebnych zmian  2012-05-31
To najbardziej niepożądana wizja rozwoju edukacji wyższej prowadząca do degradacji wartości wykształcenia wyższego i redukcji oczekiwań społecznych pod adresem wykształcenia i wiedzy.
więcej
Prezentacja scenariuszy - „Dwubiegunowy system edukacji (Bipolarny)” to scenariusz, który już teraz realizuje się na polskich uczelniach  2012-05-31
To opis sytuacji podtrzymującej status quo obecnego modelu edukacji wyższej. Scenariusz akcentuje dwie prędkości polskich uczelni i pracowników naukowych.
więcej
Prezentacja scenariuszy - „System konkurencyjno-otwarty (Czerwonej Królowej)” to scenariusz opisujący drogę do cywilizacyjnego skoku Polski  2012-05-31
To najbardziej optymistyczna wizja rozwoju szkolnictwa wyższego do 2030 roku.
więcej
Konferencja zamykająca projekt „Akademickie Mazowsze 2030”. ZAPRASZAMY!  2012-05-14
28 maja 2012 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Akademickie Mazowsze 2030”. Głównym punktem spotkania będzie prezentacja scenariuszy rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawy i Mazowsza do 2030 roku wypracowanych w ramach projektu.
więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >>
Fundusze Europejskie -
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Fundusze europejskie
mrr.gov.pl
opi.org.pl
poig.gov.pl